Sprøjtegifte forurener også grundvandet

Økologiske landmænd bruger ikke sprøjtemidler, der kan sive ned i grundvandet.

Hvert år bliver der lukket mere end 100 boringer til den danske vandforsyning, fordi boringerne er forurenet med pesticider.

Danmark er et landbrugsland, og to tredjedele af Danmarks areal er dyrket næsten udelukkende som intensivt landbrug.

Langt det meste grundvand dannes under de dyrkede arealer, og det er samtidig herfra nogle af de stoffer, der kan forurene grundvandet, kommer.

Det er især nitrat og pesticider fra tidligere tiders brug af i dag forbudte stoffer, der udgør et problem for grundvandet.

Hovedoverskrift


viewpoint 1

viewpoint 2

 

Tak for opmærksomheden - kontakt os gerne