• Vi skal tænke på den arv vi giver videre til den næste generation

• Det rammer os i sidste ende.

• Hvad kan jeg gøre?

• Hvad kan Verden gøre?

Vores forskning har resulteret i, at hvis mennesket ikke tager drastisk handling NU, så vil verdenshavene i år 2050 have plastik end fisk i det. Derfor har vi prioriteret højt på vores dagsplan, at gøre folk bevidste om den omfattende trussel. Det er uundgåeligt at problemet ikke rammer os i sidste ende. Forureningen vil forårsage ændringer i mennesket, således at vi kan have forhøjet risiko for krlft, sterilitet, astma og psykiske lidelser. Vi vil derfor gøre folk opmærksomme på de her ting, med en kampagne, som fokuserer på den arv der bliver givet videre til den næste generation.

Det, det enkelte menneske er, at kigge indad og prøve at ændre nogle af dagligdagens dårlige vaner, såsom ikke at handle konventionelt, ikke smide affald på gaden og eventuelt skrue ned for det enkelte indvids olieforbrug. Som det er lige nu, er bøden for at dumpe forurenende stoffer til havs, billigere end at skulle betale afrensing at skibene lovligt i havnene. Dette er en ting, der bidrager kolossalt til havforureningen, så vores forslag til hele Verden er at sætte prisen for bøden op, og udgifterne for arensning i havnene ned.

Hovedoverskrift


Forurening i havet

Fremtiden

Som del af vores konklusion

viewpoint 3

viewpoint 1

viewpoint 2

 

Tak for opmærksomheden - kontakt os gerne