Danmarks Naturfredningsforening er den største frivillige natur- og miljøorganisation i Danmark.

Vi er 125.000 medlemmer og har 95 lokalafdelinger landet over.I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening været naturens stemme over for politikere, landbrug, industri og befolkning. Vi kæmper for et bæredygtigt og grønt Danmark med en rig natur og et rent og sundt miljø til gavn og glæde for os alle – også i fremtiden.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder på mange niveauer. Gennem lokalt arbejde, fredninger, lobbyvirksomhed og konkrete projekter.Medlemsblad, nyheder, nyhedsbreve, blog, politikker, dokumentation og mere. Find alle Danmarks Naturfredningsforenings udgivelser her.

Danmarks Naturfredningsforening er organiseret enkelt og demokratisk.

Grundlaget for vores organisation er vores mange medlemmer og aktive frivillige.anmarks Naturfredningsforening er medlem af ISOBRO, indsamlingsorganisationernes brancheorganisation og efterlever ISOBRO's etiske retningslinjer.

Hovedoverskrift


Forurening i havet

Danmarks Naturfredningsforening

Henning Mørk Jørgensen, Havbiolog

viewpoint 1

viewpoint 2

 

Tak for opmærksomheden - kontakt os gerne