For at noget kan kategoriseres som forurening, skal påvirkningen være af en sådan art, at den ændrer livsbetingelser i en uønsket retning.

Havforurening er betegnelsen for skadelige, eller potentielt skadelige følger af affald, kemikalier, partikler, urenset spildevand, støj eller invasive arter.

Den globale havforurening er anslået så stor som 100 millioner ton affald.Danmarks bidrag til havforureningen stammer mest fra næringssalte fra landbruget ved udledning gennem vandløb, hvilket stimulerer algevækst.

Det er et problem, fordi det har påvirkning på dyre- og plantelivet, og interagerer med den naturlige proces ved fødekæden.

På sigt er det uundgåeligt, at det vil ramme os mennesker.

Hovedoverskrift


Forurening i havet

Hvad er forurening

viewpoint 1

viewpoint 2

 

Tak for opmærksomheden - kontakt os gerne